Budynki inteligentne

  • Projektowanie Instalacji
    • Otrzymanie wytycznych do systemu od klienta
    • Przedstawienie oferty klientowi
  • Montaż instalacji
  • Uruchomienie instalacji
  • Wsparcie klienta

Polski system Inteligentnego Domu marki DEIMIC