Konfiguracja gDMSS Plus, iDMSS Plus

Po uruchomieniu aplikacji zobaczymy ekran poniźej

Wybieramy zaznaczoną ikonę w górnym prawym rogu.

Skanujemy QR Code z rejestratora, lub jeśli go nie mamy naciskamy przycisk Wpisz numer seryjny

Wpisujemy nr seryjny i przechodzimy dalej

Jeśli chcemy się podłączyć do rejestratora to wybieramy zaznaczoną ikonę, w innym przypadku wybieramy odpowiednie urządzenie.

Na ostatnim oknie konfiguracji wypełniamy pola

  • Nazwa urządzenia – tu nadajemy własną nazę
  • Username – nazwa użytkownika
  • Hasło Urządzenia – hasłu użytkownika

Po wypełnieniu naciskamy ikonę dyskietki w górnym prawym rogu.

W tej chwili aplikacja powinna połączyć się.