Konfiguracja SmartPSS

Po uruchomieniu programu pojawi się ekran programu

Na dole kranu w sekcji Konfiguracja wybieramy Urządzenia

Jeśli chcemy dodać nowe urządzenie wybieramy w górnej części – Dodaj

Wypełniamy wszystkie pola :

Nazwa urządzenia – Własna nazwa

Dodaj metodę – wybieramy opcję nr seryjny P2P

SN – nr seryjny urządzenia

Nazwa użyt – nazwa użytkownika

Hasło – hasło użytkownika

Naciskamy – Dodaj

Na liście powinniśmy widzieć dodane urządzenie przy którym po chwili powinna świecić się zielona lampka jak na drugim obrazku